ஒராண்டை நிறைவு செய்து இரண்டாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கிறது
உங்கள் U MART
வாடிக்கையாளர்களின் தொடர் ஆதரவிற்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

U MART completes one year ...
Thank you , For your Continued support

U Mart ல் ஃப்ரஷ் காய்கறிகள் கிடைக்கும்.

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவிரி செய்ய 94431-12308

1 1